← Điểm trò chơi — Các loại điểm số trung bình

Trung bình cộng75%
Trung bình79%
Chế độ 80%

Biểu đồ phân phối cho 21 điểm

Người dùng đã xếp hạng trò chơi này (21 người)

75% Noob 10 tháng ba 2019 188 điểm
60% Floud 9 tháng ba 2019 215 điểm
80% Jescat Dark 28 tháng hai 2019 175 điểm
50% sparklingabyss 30 tháng một 2019 513 điểm
79% Vistus 28 tháng mười hai 2018 555 điểm
69% Daniil Nikulin 15 tháng năm 2017 196 điểm
87% Medok 13 tháng bảy 2015 849 điểm
80% mrkot 1 tháng mười hai 2014 20 điểm
85% Tramp 24 tháng mười một 2014 709 điểm
75% Evgeny 26 tháng mười 2014 136 điểm
70% nigHtUNTER 30 tháng sáu 2014 348 điểm
80% StasMan 27 tháng sáu 2014 142 điểm
80% Jack_NT 19 tháng sáu 2014 333 điểm
80% Filin 18 tháng sáu 2014 365 điểm
85% Zabaika 20 tháng năm 2014 369 điểm
71% StEx 19 tháng năm 2014 1391 điểm
83% Claw 12 tháng tư 2014 164 điểm
85% Mikhail Medvejonkov 4 tháng tư 2014 773 điểm
70% BlinkCoLT 2 tháng tư 2014 1035 điểm
60% Брюс Уэйн 1 tháng tư 2014 249 điểm
72% Be Good! 1 tháng tư 2014 134 điểm

Đăng nhập