Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Reptile
Nhà phát hành Reptile
Đang phát triển Mùa xuân 2019
Phát hành 24 tháng mười 2018
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Thể thao
Hư cấu
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập