Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Town [Tiêu đề đang làm việc] リトルタウンヒーロー
Nhà phát triển Game Freak
Nhà phát hành Game Freak
Nhà phân phối Rainy Frog NIS America
Phát hành 20 tháng bảy 2020 9 tháng bảy 2020 26 tháng sáu 2020
tất cả phiên bản ▾
23 tháng sáu 2020 23 tháng sáu 2020 23 tháng sáu 2020 23 tháng tư 2020 17 tháng mười 2019 16 tháng mười 2019 16 tháng mười 2019
Trang web Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập