Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Town [Tiêu đề đang làm việc] リトルタウンヒーロー
Nhà phát triển Game Freak
Nhà phát hành Game Freak
Nhà phân phối Rainy Frog
Đang phát triển 23 tháng tư 2020
Phát hành 17 tháng mười 2019 16 tháng mười 2019 16 tháng mười 2019
Trang web Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập