Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Бесконечное путешествие Longest Journey Remastered, The
Nhà phát triển Funcom
Nhà phát hành Empire Interactive 1C Company Snowball Studios
với... ▾
Bản địa hoá Snowball Studios
Phát hành 24 tháng mười một 2014 27 tháng mười 2014 17 tháng chín 2009
tất cả phiên bản ▾
1 tháng năm 2007 1 tháng mười hai 2006 14 tháng mười hai 2000 16 tháng mười một 2000 20 tháng tư 2000 20 tháng ba 2000 10 tháng mười hai 1999 3 tháng mười hai 1999
Trang web Trang sản phẩm GOG
Chính thức
Trang sản phẩm App Store
Trang sản phẩm

88% 10

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Điểm và nhấp chuột
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Thiết lập thể loại Fantasy
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập