Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
Đua xe
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Xe mô tô
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập