Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm マリオ&ルイージRPG3!!! Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey
Nhà phát triển AlphaDream Corporation
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 25 tháng một 2019 11 tháng một 2019 27 tháng mười hai 2018
tất cả phiên bản ▾
14 tháng chín 2009 14 tháng chín 2009 11 tháng hai 2009
Trang web Nintendo eShop product page
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
RPG
Nhân vật hư cấu Mario
Quan điểm Mặt
Trên xuống
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập