Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Mario + Rabbids: Битва за королевство
Nhà phát triển Ubisoft Milan
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment Nintendo
Nhà phân phối SoftClub
Phát triển thêm Ubisoft Paris Ubisoft Bucharest Ubisoft Montpellier
Phát hành 18 tháng một 2018 18 tháng một 2018 29 tháng tám 2017
tất cả phiên bản ▾
29 tháng tám 2017 29 tháng tám 2017 29 tháng tám 2017
Trang web Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập