Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm マリオパーティ100 ミニゲームコレクション
Nhà phát triển Nd Cube
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 26 tháng một 2018 28 tháng mười hai 2017 22 tháng mười hai 2017
tất cả phiên bản ▾
22 tháng mười hai 2017 22 tháng mười hai 2017 10 tháng mười một 2017
Trang web Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Hội đồng quản trị trò chơi
Nhân vật hư cấu Luigi
Mario
Siêu thể loại chơi trò chơi Game bữa tiệc
Quan điểm Mặt
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập