Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển BioWare
Nhà phát hành Electronic Arts
Phát hành 23 tháng sáu 2011 26 tháng một 2011 21 tháng một 2011
tất cả phiên bản ▾
18 tháng một 2011 13 tháng một 2011 29 tháng một 2010 28 tháng một 2010 27 tháng một 2010 26 tháng một 2010
Trang web Chính thức
Chính thức

84% 37

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập