Ảnh chụp màn hình89

đã lọc
all

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Metal Gear Ac!d [Tiêu đề cách điệu] メタルギア アシッド
Nhà phát triển Konami
Nhà phát hành Konami Konami Digital Entertainment Konami of Europe
Phát hành 1 tháng chín 2005 24 tháng ba 2005 16 tháng mười hai 2004

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

CCG
Chiến lược
Vũ trụ hư cấu Bộ phận Kim loại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Spy fiction
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập