Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
40 người 80% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Vũ trụ hư cấu Bộ phận Kim loại
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập