Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển 4A Games
Nhà phát hành Deep Silver
Phát hành 1 tháng chín 2020 14 tháng tư 2015 29 tháng tám 2014
tất cả phiên bản ▾
28 tháng tám 2014 26 tháng tám 2014
Trang web Trang sản phẩm Steam

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Vũ trụ hư cấu Tàu điện ngầm 2033
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Sau ngày tận thế
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập