Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
39 người 61% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Tàng hình
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập