Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 限界凸起 モエロクリスタル H
Nhà phát triển Idea Factory
Nhà phát hành eastasiasoft
Nhà phân phối Playasia
Phát hành 17 tháng chín 2020 17 tháng chín 2020 5 tháng chín 2019
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 2D
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập