Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Monster Boy and the Wizard of Booze [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển The Game Atelier
Nhà phát hành FDG Entertainment
Đang phát triển 2021
Phát hành 1 tháng bảy 2020 25 tháng bảy 2019 4 tháng mười hai 2018
tất cả phiên bản ▾
4 tháng mười hai 2018
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập