Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Artefacts Studio
Nhà phát hành Microïds Anuman Interactive H2 Interactive
Nhà phân phối PQube Buka Entertainment
Phát hành 20 tháng mười một 2018 20 tháng mười một 2018 1 tháng mười hai 2017
tất cả phiên bản ▾
24 tháng một 2017 4 tháng mười một 2016 3 tháng mười một 2016 3 tháng mười một 2016 3 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Đua xe
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Phương tiện Xe mô tô
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập