Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Artefacts Studio
Nhà phát hành Microïds Anuman Interactive H2 Interactive
Nhà phân phối PQube Buka Entertainment Maximum Games
Đang phát triển Tháng mười hai 2018 20 tháng mười một 2018 20 tháng mười một 2018
Phát hành 1 tháng mười hai 2017 24 tháng một 2017 4 tháng mười một 2016
tất cả phiên bản ▾
3 tháng mười một 2016 3 tháng mười một 2016 3 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Đua xe
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Phương tiện Xe mô tô
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập