Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Jenkat Media
Nhà phát hành iWin
Phát hành 18 tháng mười hai 2008
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Đối tượng ẩn
Đăng nhập