Chưa có bìa

Meme & GIF8

Xem thêm


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Đăng nhập