Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình241

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển CyberConnect2
Nhà phát hành Namco Bandai Games
Phát hành 21 tháng mười 2010 19 tháng mười 2010 15 tháng mười 2010
tất cả phiên bản ▾
15 tháng mười 2010
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập