Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thể thao
Khúc côn cầu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập