Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Ni No Kuni II: Revenant Kingdom [Tiêu đề cách điệu] Ni no Kuni II: Возрождение короля [Tiêu đề cách điệu] Ni no Kuni 2: Возрождение короля
Nhà phát triển Level-5
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Europe Bandai Namco Entertainment America Level-5
với... ▾
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 23 tháng ba 2018 23 tháng ba 2018 23 tháng ba 2018
tất cả phiên bản ▾
23 tháng ba 2018 23 tháng ba 2018
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang web thương hiệu chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
15 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập