Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Messhof
Nhà phát hành Messhof
Phát hành 22 tháng mười một 2018 22 tháng mười một 2018 18 tháng bảy 2018
tất cả phiên bản ▾
18 tháng bảy 2018 15 tháng chín 2017 15 tháng tám 2017 15 tháng tám 2017
Trang web Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập