Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập