794 trò chơi cho Nintendo 3DS
chỉ các độc quyền
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
8 tháng mười 2010 WRC: FIA World Rally Championship
4 tháng mười 2010 Cut the Rope
12 tháng tám 2010 Corpse Party
28 tháng bảy 2010 Defense of the Middle Kingdom
26 tháng bảy 2010 Heavy Fire: Special Operations
16 tháng bảy 2010 Let's Create! Pottery
9 tháng bảy 2010 iSpot Japan
8 tháng bảy 2010 Harvest Moon: The Tale of Two Towns
1 tháng bảy 2010 Inazuma Eleven 3
1 tháng sáu 2010 Puzzler World XL
7 tháng năm 2010 Petz Fantasy
27 tháng tư 2010 Super Street Fighter 4
16 tháng ba 2010 Zombie Panic in Wonderland
15 tháng hai 2010 Art of Balance
11 tháng một 2010 VVVVVV
20 tháng mười 2009 Spot the Differences!
30 tháng chín 2009 Gardenscapes
27 tháng tám 2009 Hakuōki: Demon of the Fleeting Blossom
3 tháng bảy 2009 Bit Boy!!
2 tháng sáu 2009 Sims 3, The
26 tháng năm 2009 101 Penguin Pets
15 tháng năm 2009 Swords & Soldiers
14 tháng năm 2009 Zen Pinball
6 tháng tư 2009 Doodle Jump
26 tháng hai 2009 One Piece: Unlimited Cruise 2
11 tháng hai 2009 Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
31 tháng mười hai 2008 Edge
27 tháng mười một 2008 Mystery Case Files: Return to Ravenhearst
22 tháng bảy 2008 Order Up!!
12 tháng ba 2008 My Little Baby
26 tháng hai 2008 Pinball Hall of Fame: The Williams Collection
28 tháng tám 2007 Are You Smarter Than a 5th Grader?
12 tháng tư 2007 Apollo Justice: Ace Attorney
15 tháng tám 2006 Hidden Expedition: Titanic
13 tháng ba 2006 Titan Attacks!
9 tháng hai 2006 Finding Nemo: Escape to the Big Blue
15 tháng mười hai 2005 Tales of the Abyss
23 tháng ba 2005 Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory
25 tháng mười hai 2004 Gurumin: A Monstrous Adventure
17 tháng mười hai 2004 Gunstar Heroes
27 tháng mười một 2004 Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King
1 tháng bảy 2003 Gem Smashers
2 tháng sáu 2002 Shantae
14 tháng chín 2001 Luigi's Mansion
12 tháng chín 2001 Toki Tori
26 tháng tám 2000 Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past
21 tháng bảy 2000 Mario Tennis
28 tháng sáu 2000 Xtreme Sports
27 tháng tư 2000 Legend of Zelda: Majora's Mask, The
21 tháng mười một 1999 Pokémon Gold and Silver
10 tháng tám 1999 Mario Golf [II/1999]
21 tháng mười một 1998 Legend of Zelda: Ocarina of Time, The
13 tháng chín 1997 Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers
21 tháng bảy 1996 Mole Mania
27 tháng hai 1996 Pokémon Red and Blue
27 tháng mười một 1993 Kirby's Pinball Land
24 tháng chín 1993 Myst
6 tháng sáu 1993 Legend of Zelda: Link's Awakening, The [I/1993]
22 tháng tư 1993 Mad Dog McCree
23 tháng ba 1993 Kirby's Adventure
13 tháng một 1993 Streets of Rage 2
21 tháng mười một 1992 Sonic the Hedgehog 2 [II/1992]
25 tháng mười 1992 Sonic the Hedgehog 2 [I/1992]
31 tháng bảy 1992 Ecco the Dolphin
27 tháng tư 1992 Kirby's Dream Land
31 tháng mười hai 1991 Another World
30 tháng mười một 1991 Metroid 2: Return of Samus
15 tháng mười hai 1990 G-LOC: Air Battle
6 tháng mười 1990 Columns [I/1990]
30 tháng sáu 1990 Catrap
2 tháng hai 1990 Super C
22 tháng mười hai 1989 Castlevania 3: Dracula's Curse
3 tháng mười 1989 Prince of Persia [I/1989]
17 tháng mười hai 1988 Final Fantasy 2 [I/1988]
14 tháng chín 1988 Alien Crush
15 tháng ba 1988 Ninja Gaiden [I/1988]
10 tháng hai 1988 Dragon Warrior 3
31 tháng mười hai 1987 Super Hang-On
17 tháng mười hai 1987 Final Fantasy
21 tháng mười một 1987 China Warrior
30 tháng bảy 1987 Shadowgate [I/1987]
30 tháng sáu 1987 OutRun
19 tháng mười hai 1986 Kid Icarus
3 tháng sáu 1986 Super Mario Bros.: The Lost Levels
7 tháng một 1986 TwinBee
13 tháng chín 1985 Super Mario Bros.
9 tháng chín 1985 Battle City
30 tháng một 1985 Ice Climber
8 tháng mười một 1984 Xevious
31 tháng mười hai 1983 Spelunker
9 tháng chín 1983 Mario Bros.
31 tháng mười hai 1981 Pac-Man
Chocobo Racing 3D
Vektor Tank 3D+

Đăng nhập