Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
15 người 59% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Thăm dò
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập