Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển IonFx
Nhà phát hành IonFx
Phát hành 14 tháng bảy 2008
Trang web Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Đăng nhập