Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Project Octopath Traveler [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 28 tháng tư 2020 7 tháng sáu 2019 13 tháng bảy 2018
tất cả phiên bản ▾
13 tháng bảy 2018 13 tháng bảy 2018
Trang web Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Cái nhìn hoài cổ
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập