Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Đăng nhập