Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Oddworld: Stranger's Wrath HD
Nhà phát triển Oddworld Inhabitants
Nhà phát hành Oddworld Inhabitants Electronic Arts
Cổng Just Add Water (Developments) Square One Games
Phát hành 23 tháng một 2020 23 tháng một 2020 27 tháng một 2015
tất cả phiên bản ▾
4 tháng mười hai 2014 27 tháng mười một 2014 19 tháng mười hai 2012 18 tháng mười hai 2012 27 tháng mười hai 2011 21 tháng mười hai 2011 20 tháng mười hai 2010 4 tháng ba 2005 25 tháng một 2005
Trang web Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập