Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm オーディンスフィア レイヴスラシル
Nhà phát triển Vanillaware
Nhà phát hành Atlus U.S.A. Atlus NIS America
Phát hành 24 tháng sáu 2016 7 tháng sáu 2016 14 tháng một 2016
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập