Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Dark-1
Nhà phát hành Dark-1
Phát hành 26 tháng mười hai 2018 26 tháng mười hai 2018 12 tháng tư 2018
tất cả phiên bản ▾
11 tháng ba 2018
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Tương thích iPad
Linux
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập