Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 大神 Ōkami HD
Nhà phát triển Clover Studio
Nhà phát hành Capcom
Cổng HexaDrive Ready at Dawn Studios
Phát hành 9 tháng tám 2018 12 tháng mười hai 2017 1 tháng mười một 2012
tất cả phiên bản ▾
31 tháng mười 2012 30 tháng mười 2012 15 tháng mười 2009 13 tháng sáu 2008 12 tháng sáu 2008 15 tháng tư 2008 14 tháng hai 2007 9 tháng hai 2007 19 tháng chín 2006 20 tháng tư 2006
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
10 người 81% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập