Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Tamsoft
Nhà phát hành D3Publisher
Phát hành 14 tháng mười 2020 14 tháng mười 2020 14 tháng mười 2020
tất cả phiên bản ▾
5 tháng mười hai 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập