Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Ghost Town Games
Nhà phát hành Team17 Digital
Phát hành 19 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập