Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Pathfinder: Kingmaker. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Ảnh chụp màn hình7

đã lọc
all

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
RPG
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập