Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Riot Pixels
Chức năng này đang phát triển
Báo chí
Chức năng này đang phát triển

Các ý kiến về trò chơi này17

Phân loại và lọc ý kiến

5%
Приятная графика и интерфес. С остальным - беда.
26

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
RPG
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập