Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình5

đã lọc
all

See more

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Little Orbit
Nhà phát hành Little Orbit
Phát hành 28 tháng mười một 2014 25 tháng mười một 2014

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập