Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
31 người 82% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập