Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Planet Zoo. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập