Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ポケットモンスター 金・銀 Pokémon Crystal ポケットモンスター クリスタルバージョン ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー Pokémon HeartGold and SoulSilver
Nhà phát triển Game Freak
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 26 tháng một 2018 26 tháng một 2018 26 tháng một 2018
tất cả phiên bản ▾
22 tháng chín 2017 22 tháng chín 2017 22 tháng chín 2017 26 tháng ba 2010 25 tháng ba 2010 14 tháng ba 2010 12 tháng chín 2009 2 tháng mười một 2001 29 tháng bảy 2001 6 tháng tư 2001 14 tháng mười một 2000 15 tháng mười 2000 13 tháng mười 2000 21 tháng mười một 1999
Trang web Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Vật nuôi kỹ thuật số
RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Random encounters
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập