Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Pokémon: Let's Go, Pikachu! Pokémon: Let's Go, Eevee!
Nhà phát triển Game Freak
Nhà phát hành The Pokémon Company
Nhà phân phối Nintendo
Đang phát triển 16 tháng mười một 2018 16 tháng mười một 2018 16 tháng mười một 2018
Trang web Chính thức

Thể loại và bộ mô tả

Vật nuôi kỹ thuật số
RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập