Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Pokémon: Let's Go, Pikachu! ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ Pokémon: Let's Go, Eevee! ポケットモンスター Let's Go! イーブイ
Nhà phát triển Game Freak
Nhà phát hành The Pokémon Company
Nhà phân phối Nintendo
Phát hành 16 tháng mười một 2018 16 tháng mười một 2018 16 tháng mười một 2018
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Vật nuôi kỹ thuật số
RPG
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập