Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình212

đã lọc
all

See more

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Jordan Mechner Brøderbund Software
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment Brøderbund Software Domark Software
với... ▾
Cổng Arsys Software Ubisoft Quebec Presage Software
với... ▾
Phát hành 7 tháng sáu 2012 10 tháng tư 2012 19 tháng một 2012
tất cả phiên bản ▾
28 tháng năm 2010 15 tháng tư 1999 1993 1993 1992 1992 Tháng mười một 1992 7 tháng tám 1992 24 tháng bảy 1992 3 tháng bảy 1992 Tháng sáu 1992 Tháng một 1992 8 tháng mười một 1991 30 tháng tư 1991 1990 1990 1990 20 tháng bảy 1990 3 tháng mười 1989

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
44 người 79% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Tương thích iPad
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập