Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Đăng nhập