Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Quest for Glory II: Trial by Fire [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Sierra On-Line
Nhà phát hành Sierra On-Line
Phát hành Tháng năm 1991 1990

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
RPG
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập