Chưa có bìa

Tác phẩm nghệ thuật2

See more


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Mô phỏng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Máy móc nông nghiệp
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập