Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Mô phỏng
Siêu thể loại chơi trò chơi Cướp biển/Người riêng tư
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu vũ trụ
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập