Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Tương thích iPadOS
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập