Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Riot Pixels
Chức năng này đang phát triển
Báo chí
Chức năng này đang phát triển

Các ý kiến về trò chơi này13


50%
В оригинал не играл, так что никаких ностальгий не испытываю. Прошёл половину игры за парня. Второй раз проходить почти то же самое за бабу лень. Обидно, что без этого финальный отрезок после встречи в поезде пройти не дают (пришлось на ютубе смотреть), поэтому оценка соответствующая.
5

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập