Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Resident Evil Archives: Resident Evil Resident Evil HD Remaster バイオハザード HDリマスター BioHazard HD Remaster
Nhà phát triển Capcom Production Studio 4
Nhà phát hành Capcom U.S.A. Capcom Capcom Europe
Phát hành 21 tháng một 2015 20 tháng một 2015 20 tháng một 2015
tất cả phiên bản ▾
20 tháng một 2015 27 tháng mười một 2014 26 tháng sáu 2009 23 tháng sáu 2009 25 tháng mười hai 2008 13 tháng chín 2002 30 tháng tư 2002 22 tháng ba 2002
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
23 người 79% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập