Ảnh chụp màn hình149

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Resident Evil Archives: Resident Evil Zero Resident Evil Zero: HD Remaster
Nhà phát triển Capcom Production Studio 3
Nhà phát hành Capcom Capcom U.S.A. Capcom Europe
Phát hành 21 tháng một 2016 19 tháng một 2016 22 tháng một 2010
tất cả phiên bản ▾
2 tháng mười hai 2009 10 tháng bảy 2008 7 tháng ba 2003 21 tháng mười một 2002 13 tháng mười một 2002
Trang web Trang sản phẩm Steam

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Fixed camera angles
Người thứ ba
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập